National High School Programming Contest, 2017 (Dhaka Regional - Junior Division)

Finished


Standings

#NameABCDEFG
10/232/143/110/10/00/10/4
1Arman Ferdous (4035)
300
177
100
1 (4)
100
2 (101)
100
2 (72)
2Absur Khan Saim (4044)
280
76
80
1 (5)
100
1 (26)
100
1 (45)
0
1 (0)
3Shafin Ahmed (4101)
180
88
80
1 (29)
0
1 (0)
100
1 (59)
0
1 (0)
4Soha Farhin Pine (4056)
140
151
100
3 (55)
40
4 (96)
0
2 (0)
5Ethan Debnath (4122)
120
82
80
1 (9)
40
3 (73)
6Hojaifa Bin Alamgir (4057)
100
7
100
1 (7)
0
4 (0)
0
1 (0)
7Arian Ahmed (4009)
100
22
100
1 (22)
0
1 (0)
8Anan Afrida (4078)
100
41
100
1 (41)
0
4 (0)
9Parthib Das Gupta (4091)
100
47
100
1 (47)
0
1 (0)
10Md Saminul Amin (4097)
100
65
100
3 (65)
0
10 (0)
11Wasee Rahman Chowdhury (4001)
100
75
100
1 (75)
12shafin Alam (4112)
100
112
100
4 (112)
0
4 (0)
13Extra 1
100
203
100
7 (203)
0
1 (0)
0
1 (0)
14S.M Nafis Sharhriar (4093)
90
319
50
2 (107)
40
7 (212)
0
3 (0)
0
1 (0)
15Mehnaj Haridi (4034)
80
8
80
1 (8)
16Fahim Faiyaz ADib (4070)
80
128
80
3 (128)
17Md Ashraful Islam (4114)
80
178
80
7 (178)
0
4 (0)
0
1 (0)
18Md Noman Sanjavi (4094)
60
8
60
1 (8)
0
1 (0)
19Sharif Bin Haque (4071)
50
39
50
1 (39)
0
1 (0)
20Md Akif Farhan (4051)
50
137
50
2 (137)
21Shadman Sadif Pranjol (4037)
30
50
30
1 (50)
22Nafis Shyan (4019)
0
0
       
23Mukarrama Abtahi Mridule (4077)
0
0
       
24Wasi Mahmud Pritom (4132)
0
0
       
25Md. Rezuan Ahmed (4015)
0
0
       
26Sagar Saha (4047)
0
0
       
27Mukarram Abtahi Mridula (4066)
0
0
       
28Masuma Islam Dole (4086)
0
0
       
29Raiyan Saad Al Haque (4105)
0
0
       
30Wasique Khan (4117)
0
0
       
31Sakib Hasan (4125)
0
0
       
32Mukit Alam (4126)
0
0
       
33Hisham Hafiz (4130)
0
0
       
34Tasnim Rahmatulla (4138)
0
0
       
35Mehedi Hassan Ridoy (4302)
0
0
       
36Extra 2
0
0
       
37Extra 3
0
0
       
38Extra 4
0
0
       
39Extra 5
0
0
       
40Extra 6
0
0
       
41Extra 7
0
0
       
42Extra 8
0
0
       
43Extra 9
0
0
       
44Extra 10
0
0
       
45Extra 11
0
0
       
46Extra 12
0
0
       
47Extra 13
0
0
       
48Extra 14
0
0
       
49Extra 15
0
0
       
50H.M Al Nahian (4111)
0
0
0
2 (0)
0
1 (0)
51Saima Akhter (4131)
0
0
0
2 (0)
0
1 (0)
0
1 (0)
52Amira Tabassaum Reem (4069)
0
0
0
2 (0)